Časté otázky (FAQ) | BANKA LÁSKY - Banská Štiavnica/Oficiálna stránka

Časté otázky (FAQ)

Časté otázky (FAQ)

1.

Môžem si Schránku z BANKY LÁSKY
zobrať domov ?


Nie, Schránku si nemôžete zobrať domov. Schránka ostáva
stále na svojom mieste v BANKE LÁSKY.
Vo Vašej schránke si môžete uschovať na 1 ROK alebo NAVŽDY
akýkoľvek symbol lásky alebo symbol túžby po láske.

1. Môžem si Schránku z BANKY LÁSKY zobrať domov ?

Nie, Schránku si nemôžete zobrať domov. Schránka ostáva stále na svojom mieste v BANKE LÁSKY. Vo Vašej Schránke si môžete uschovať na 1 ROK alebo NAVŽDY akýkoľvek symbol lásky alebo symbol túžby po láske.

2.

Aký veľký predmet si môžem uschovať
vo svojej Schránke?


V Schránke si môžete uschovať predmet maximálne do rozmeru
70 x 95 x 9 milimetrov.

2. Aký veľký predmet si môžem uschovať vo svojej Schránke ?

V Schránke si môžete uschovať predmet maximálne do rozmeru 70 x 95 x 9 milimetrov.

3.

Ako sú Schránky zabezpečené?


– Schránky sú nepretržite chránené bezpečnostným kamerovým
systémom.


– BANKA LÁSKY je trezor umiestnený v podzemí, v 500-ročnej bani
na zlato. Je vyhĺbený v najtvrdších andezitových horninách,
preto odolá všetkému.


– BANKA LÁSKY je umiestnená v bezpečí Domu,
ktorý je Národnou pamiatkou pod ochranou UNESCO.


– Schránku NAVŽDY Vám na požiadanie zapečatíme špeciálnou
bezpečnostnou páskou s unikátnym kódom.

3. Ako sú Schránky zabezpečené?

– Schránky sú nepretržite chránené bezpečnostným kamerovým systémom.


– BANKA LÁSKY je trezor umiestnený v podzemí, v 500-ročnej bani na zlato. Je vyhĺbený v najtvrdších andezitových horninách, preto odolá všetkému.


– BANKA LÁSKY je umiestnená v bezpečí Domu, ktorý je Národnou pamiatkou pod ochranou UNESCO.


– Schránku NAVŽDY Vám na požiadanie zapečatíme špeciálnou bezpečnostnou páskou s unikátnym kódom.

4.

Ak mám Schránku na 1 ROK,
môžem si tento čas predĺžiť?


Áno, môžete. Na další jeden rok, alebo aj navždy. Stačí, ak najneskôr
7 dní pred uplynutím jedného roka, uhradíte další príspevok.
Podla aktuálne platných výšok príspevkov za Schránky.

4. Ak mám Schránku na 1 ROK, môžem si tento čas predĺžiť?

Áno, môžete. Na další jeden rok, alebo aj navždy. Stačí, ak najneskôr 7 dní pred uplynutím jedného roka, uhradíte další príspevok. Podla aktuálne platných výšok príspevkov za Schránky.

5.

Čo sa stane s obsahom Schránky, po uplynutí
času na ktorý ste si ju zriadili?


Po uplynutí času, na ktorý ste si Schránku zriadili, máme právo
predmety z vašej Schránky vybrať a Schránku uvolniť pre niekoho
iného. Vaše predmety potom budú 30 dní bezpečne uložené
v depozitári. Počas týchto 30 dní si ich môžete prísť prevziať.

5. Čo sa stane s obsahom Schránky, po uplynutí času na ktorý ste si ju zriadili

Po uplynutí času, na ktorý ste si Schránku zriadili, máme právo predmety z vašej Schránky vybrať a Schránku uvolniť pre niekoho iného. Vaše predmety potom budú 30 dní bezpečne uložené v depozitári. Počas týchto 30 dní si ich môžete prísť prevziať.

6.

Keď mám Schránku NAVŽDY,
znamená to, že je dedičná?


Áno Schránka NAVŽDY je dedičná. Ak si ale prajete, môžete
požiadať o to, aby Vaša Schránka dedičná nebola.

6. Keď mám Schránku NAVŽDY, znamená to, že je dedičná?

Áno Schránka NAVŽDY je dedičná. Ak si ale prajete, môžete požiadať o to, aby Vaša Schránka dedičná nebola.

7.

Koľko Schránok je v BANKE LÁSKY?


V BANKE LÁSKY je presne toľko Schránok, koľko písmen, znakov
a medzier má báseň MARÍNA. Príďte ich spočítať 🙂

7. Koľko Schránok je v BANKE LÁSKY?

V BANKE LÁSKY je presne toľko Schránok, koľko písmen, znakov a medzier má báseň MARÍNA. Príďte ich spočítať 🙂

8.

Čo je Prístupový kód a ako ho získam?


Po úhrade príspevku za Schránku (100 € alebo 50 €) dostanete na Vami uvedený e-mail Prístupový kód k Schránke Lásky.


Po zadaní Prístupového kódu na
www.BankaLasky.sk/pristupovykod
Vám pridelíme konkrétnu Schránku v Trezore BANKY LÁSKY.


Následne si svoju Schránku budete môcť personalizovať a aktivovať.


Po aktivácii bude Vaša Schránka pripravená uschovať symbol Vašej lásky alebo túžby po láske.

8. Čo je Prístupový kód a ako ho získam?


Po úhrade príspevku za Schránku (100 € alebo 50 €) dostanete na Vami uvedený e-mail Prístupový kód k Schránke Lásky.


Po zadaní Prístupového kódu na
www.BankaLasky.sk/pristupovykod
Vám pridelíme konkrétnu Schránku v Trezore BANKY LÁSKY.


Následne si svoju Schránku budete môcť personalizovať a aktivovať.


Po aktivácii bude Vaša Schránka pripravená uschovať symbol Vašej lásky alebo túžby po láske.

19 20 53 63 66

Máte ďalšie otázky?

Napíšte nám na
info@BankaLasky.sk