Ako vznikol nápad

Ako vznikol nápad

V noci na cintoríne

V noci na cintoríne

V decembri 2014 sme sa my dvaja nečakane ocitli v noci
na Evanjelickom cintoríne v Banskej Štiavnici pri hrobe Maríny. 


Začali sme sa rozprávať o tom, prečo tak romantické mesto
ako Banská Štiavnica, sa takmer vôbec nevenuje
príbehu lásky Maríny a Sládkoviča.


Pritom ľúbostný príbeh Maríny a Sládkoviča je omnoho silnejší,
než napríklad príbeh Rómea a Júlie.


Pretože na rozdiel od vymysleného príbehu lásky Rómea a Júlie
je príbeh Maríny a Sládkoviča Skutočným príbehom lásky.


Báseň MARÍNA sa zrodila zo skutočnej lásky Maríny Pischlovej a Andreja Sládkoviča.
Od roku 1846 až dodnes je to Najdlhšia ľúbostná báseň sveta.

Banská Štiavnica má na to
byť novou Veronou

Milióny ľudí chodia do Verony aby sa postavili na balkón Júlie,
na ktorom Júlia nikdy nestála. Pretože nikdy nežila.


Sme presvedčení, že keď Sládkovičova MARÍNA bude vo svete rovnako populárna
ako Shakespearova Júlia, tak Dom Maríny v Banskej Štiavnici bude autentickejším
pútnickym miestom lásky ako je dnes balkón Júlie vo Verone.

3

V decembri 2014 sme sa my dvaja
nečakane ocitli v noci na
Evanjelickom cintoríne v Banskej
Štiavnici pri hrobe Maríny. Začali
sme sa rozprávať o tom, prečo tak
romantické mesto ako Banská
Štiavnica sa takmer vôbec
nevenuje príbehu lásky
Maríny a Sládkoviča.

HROB

Pritom ľúbostný príbeh Maríny
a Sládkoviča je omnoho silnejší,
než napríklad príbeh
Rómea a Júlie.


Pretože na rozdiel od
vymysleného príbehu lásky
Rómea a Júlie je príbeh
Maríny a Sládkoviča
SKUTOČNÝM príbehom lásky.

32

Báseň MARÍNA sa zrodila
zo skutočnej lásky Maríny
Pischlovej a Andreja Sládkoviča.
Od roku 1846 až dodnes je to
Najdlhšia ľúbostná báseň sveta.

Banská Štiavnica má na to
byť novou Veronou

Milióny ľudí chodia do Verony
aby sa postavili na balkón Júlie,
na ktorom Júlia nikdy nestála.
Pretože nikdy nežila.


Sme presvedčení, že keď
Sládkovičova MARÍNA bude vo
svete rovnako populárna ako
Shakespearova Júlia,


tak Dom Maríny v Banskej
Štiavnici bude autentickejším
pútnickym miestom lásky ako je
dnes balkón Júlie vo Verone.

Dom Maríny v dezolátnom stave

Na jar v roku 2015 sme sa dozvedeli, že historický dom z 1. polovice 16. storočia,
v ktorom Marína Pischlová prežila väčšinu života, je na predaj.
Strecha bola v dezolátnom stave, do domu zatekalo, mnohé múry boli poškodené,
pretože štát nemal peniaze na jeho opravu.

Museli sme rýchlo konať

Keď sme sa dopočuli, že Dom Maríny idú predať investorovi,
ktorý ho plánuje rozparcelovať na byty – začali sme rýchlo konať!


Aby sme zachránili Genius Loci tohto úžasného miesta, rozhodli sme sa
kúpiť tento dom, v ktorom Marína prežila väčšinu svojho života.


Zaumienili sme si, že v Dome Maríny urobíme niečo výnimočné.
Aby sa vďaka tomu celá Banská Štiavnica mohla stať novou Veronou.

Nikde sme nič podobné nenašli

Kvôli inšpirácii sme precestovali a navštívili
desiatky interaktívnych zážitkových expozícii v Európe.
Nič, čo by nás inšpirovalo sme žiaľ nenašli….alebo našťastie 🙂

Dom Maríny
v dezolátnom stave

33

Na jar v roku 2015 sme sa
dozvedeli, že historický dom,
z 1. polovice 16. storočia,
v ktorom Marína Pischlová prežila
väčšinu života, je na predaj.
Strecha bola v dezolátnom stave,
do domu zatekalo, mnohé múry
boli poškodené, pretože štát
nemal peniaze na jeho opravu.

Museli sme
rýchlo konať

Keď sme sa dopočuli, že Dom
Maríny idú predať investorovi,
ktorý ho plánuje rozparcelovať na
byty – začali sme rýchlo konať!


Aby sme zachránili Genius Loci
tohto úžasného miesta, rozhodli
sme sa kúpiť tento dom, v ktorom
Marína prežila väčšinu svojho
života.


Zaumienili sme si, že v Dome
Maríny urobíme niečo
výnimočné. Aby sa vďaka tomu
celá Banská Štiavnica mohla stať
novou Veronou.

Nikde sme nič
podobné nenašli

Kvôli inšpirácii sme precestovali
a navštívili desiatky interaktívnych
zážitkových expozícii v Európe.
Nič, čo by nás inšpirovalo sme
žiaľ nenašli….alebo našťastie 🙂

BANKA LÁSKY je náš originálny nápad

Rozhodli sme sa, že pôjdeme vlastnou cestou. BANKA LÁSKY je náš originálny nápad.
Pracovalo na ňom niekoľko desiatok ľudí takmer dva roky.
Celosvetový ohlas v médiách je, zdá sa, dôkazom toho, že sa nám
v Banskej Štiavnici podarilo vytvoriť niečo celosvetovo unikátne.
Podľa svetových médií sme jedinou BANKOU LÁSKY na svete.

Budúcnosť závisí od úspešnosti fundraisingu

Väčšinu cesty však máme ešte pred sebou. Máme pripravených veľa plánov.
Ich realizácia je ale plne závislá od úspešnosti nášho fundraisingu.

PÁČI SA VÁM PROJEKT ?
CHCELI BY STE HO PODPORIŤ ?

DARUJTE SCHRÁNKU
SEBE ALEBO BLÍZKEMU

Príspevkami za Schránky pomáhate
financovať projekt.Chcem darovať
schránku

BANKA LÁSKY
je náš originálny nápad

34

Rozhodli sme sa,
že pôjdeme vlastnou cestou.
BANKA LÁSKY je náš originálny
nápad. Pracovalo na ňom
niekoľko desiatok ľudí takmer
dva roky. Celosvetový ohlas
v médiách je, zdá sa, dôkazom
toho, že sa nám v Banskej
Štiavnici podarilo vytvoriť niečo
celosvetovo unikátne.
Podľa svetových médií sme
jedinou BANKOU LÁSKY na svete.

Budúcnosť závisí
od úspešnosti
fundraisingu

Väčšinu cesty však máme ešte
pred sebou. Máme pripravených
veľa plánov. Ich realizácia je ale
plne závislá od úspešnosti nášho
fundraisingu.