Ako vznikol nápad | BANKA LÁSKY - Banská Štiavnica/Oficiálna stránka

Ako vznikol nápad

Ako vznikol nápad

V noci na cintoríne


“Ostal som v úžase keď sme úplnou náhodou
zistili, že Sládkovičova MARÍNA je Najdlhšou
ľúbostnou básňou sveta.”


Janči Majsniar
Zakladateľ BANKY LÁSKY


“Nadchla nás myšlienka, vytvoriť z chátrajúceho
Domu Maríny celosvetové pútnické miesto pre
ľudí, ktorí veria v Lásku.”


Igor Brossmann
Zakladateľ BANKY LÁSKY


“It left me speechless

when we realised – purely by
chance – that Sládkovič’s MARÍNA

happens to be the World’s longest

love poem.


Janči Majsniar
LOVE BANK co-founder


“We were intrigued by the idea

of transforming the dilapidated 

House of Marína into a globally famous  

place of pilgrimage for people 

 who believe in love.”


Igor Brossmann
LOVE BANK co-founder


Začali sme sa rozprávať o tom, prečo tak romantické mesto 
ako Banská Štiavnica, sa takmer vôbec nevenuje 
príbehu lásky Maríny a Sládkoviča.


Pritom ľúbostný príbeh Maríny a Sládkoviča je omnoho silnejší, 
než napríklad príbeh Rómea a Júlie.


Pretože na rozdiel od vymysleného príbehu lásky Rómea a Júlie 
je príbeh Maríny a Sládkoviča Skutočným príbehom lásky.


Báseň MARÍNA sa zrodila zo skutočnej lásky Maríny Pischlovej a Andreja Sládkoviča. 
Od roku 1846 až dodnes je to Najdlhšia ľúbostná báseň sveta.

Banská Štiavnica má na to
byť novou Veronou

Milióny ľudí chodia do Verony aby sa postavili na balkón Júlie,
na ktorom Júlia nikdy nestála. Pretože nikdy nežila.


Sme presvedčení, že keď Sládkovičova MARÍNA bude vo svete rovnako populárna 
ako Shakespearova Júlia, tak Dom Maríny v Banskej Štiavnici bude autentickejším 
pútnickym miestom lásky ako je dnes balkón Júlie vo Verone.

One night in December 2014, the
two of us happened to be in the
Evangelical Cemetery in Banská
Štiavnica near Marína’s grave. As
we were chatting, it struck us that
such a romantic town as Banská
Štiavnica gave hardly any
attention to the love story of
Marína and Sládkovič.

HROB

Their love story is actually much
more powerful than the tale of
Romeo and Juliet.


The story of the love between
Marína and Sládkovič is true, it
really did happen – and it gave
birth to the World’s longest love
poem!

32

The poem MARÍNA was born
from the real love between
Andrej Sládkovič and Marína
Pischlová. Since 1846 it has been
the World’s longest love poem.

Banská Štiavnica má na to
byť novou Veronou

Millions of people visit Verona to stand on the famous Juliet’s balcony;
on which she never actually stood – as she never existed.

We are confident that when Sládkovič’s MARÍNA becomes as popular
worldwide as Shakespeare’s Juliet; the House of Marína in Banská Štiavnica
will turn into the authentic place of pilgrimage for all those in love.

Dom Maríny v dezolátnom stave

Na jar v roku 2015 sme sa dozvedeli, že historický dom z 1. polovice 16. storočia, 
v ktorom Marína Pischlová prežila väčšinu života, je na predaj.
Strecha bola v dezolátnom stave, do domu zatekalo, mnohé múry boli poškodené, 
pretože štát nemal peniaze na jeho opravu.


Museli sme rýchlo konať

Keď sme sa dopočuli, že Dom Maríny idú predať investorovi,
ktorý ho plánuje rozparcelovať na byty – začali sme rýchlo konať!


Aby sme zachránili Genius Loci tohto úžasného miesta, rozhodli sme sa 
kúpiť tento dom, v ktorom Marína prežila väčšinu svojho života.


Zaumienili sme si, že v Dome Maríny urobíme niečo výnimočné. 
Aby sa vďaka tomu celá Banská Štiavnica mohla stať novou Veronou.

Keď sme sa dopočuli, že Dom Maríny idú predať investorovi,
ktorý ho plánuje rozparcelovať na byty – začali sme rýchlo konať!


Aby sme zachránili Genius Loci tohto úžasného miesta, rozhodli sme sa 
kúpiť tento dom, v ktorom Marína prežila väčšinu svojho života.


Zaumienili sme si, že v Dome Maríny urobíme niečo výnimočné. 
Aby sa vďaka tomu celá Banská Štiavnica mohla stať novou Veronou.

Nikde sme nič podobné nenašli

Kvôli inšpirácii sme precestovali a navštívili 
desiatky interaktívnych zážitkových expozícii v Európe.
Nič, čo by nás inšpirovalo sme žiaľ nenašli….alebo našťastie ?

BANKA LÁSKY je náš originálny nápad

Rozhodli sme sa, že pôjdeme vlastnou cestou. BANKA LÁSKY je náš originálny nápad. 
Pracovalo na ňom niekoľko desiatok ľudí takmer dva roky.
Celosvetový ohlas v médiách je, zdá sa, dôkazom toho, že sa nám 
v Banskej Štiavnici podarilo vytvoriť niečo celosvetovo unikátne. 
Podľa svetových médií sme jedinou BANKOU LÁSKY na svete.

Budúcnosť závisí od úspešnosti fundraisingu

Väčšinu cesty však máme ešte pred sebou. Máme pripravených veľa plánov. 
Ich realizácia je ale plne závislá od úspešnosti nášho fundraisingu.

PÁČI SA VÁM PROJEKT?
CHCELI BY STE HO PODPORIŤ?

DARUJTE SCHRÁNKU
SEBE ALEBO BLÍZKEMU

Príspevkami za Schránky pomáhate
financovať projekt.Objednať
Schránku Lásky

The LOVE BANK
is our original idea

34

We chose to do it our way.
The LOVE BANK is our original
idea. For nearly two years dozens
of people have been working on
it. Worldwide media coverage
seems to demonstrate that we
have managed to create in
Banská Štiavnica something
globally unique.
The media have described us as
the only LOVE BANK in the world.

Our future depends on your
generosity

Most of the journey is still ahead
of us, with many ideas waiting to
come to life. Their realisation,
however, hugely depends on our
successful fundraising.