Čo sa doteraz podarilo | BANKA LÁSKY - Banská Štiavnica/Oficiálna stránka

Čo sa doteraz podarilo

Čo sa doteraz podarilo

Čo sa doteraz
podarilo

Zapísali sme Marínu ako oficiálny rekord

Marína je už 173 rokov Najdlhšou ľúbostnou básňou sveta.
V Apríli 2017 sa nám ju podarilo zapísať aj ako oficiálny svetový rekord
do World Record Academy – najväčšej organizácie na certifikáciu svetových rekordov.


UPRAVENA-FOTO-WEB-2

MARÍNA je už 173 rokov Najdlhšou
ľúbostnou básňou sveta. V apríli
2017 sa nám ju podarilo zapísať
aj ako oficiálny svetový rekord do
World Record Academy –
najväčšej organizácie na
certifikáciu svetových rekordov.

Zdigitalizovali sme rukopis básne MARÍNA

V spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou v Martine a firmou EPSON
sme zdigitalizovali Sládkovičov rukopis básne MARÍNA v ultra vysokom rozlíšení.
Vďaka tomu si ľudia z celého sveta môžu u nás zblízka pozrieť
aj tie najjemnejšie detaily rukopisu Najdlhšej ľúbostnej básne sveta.

Zdigitalizovali sme rukopis
básne MARÍNA

V spolupráci so Slovenskou
národnou knižnicou v Martine
a firmou EPSON sme
zdigitalizovali Sládkovičov
rukopis básne Marína v ultra
vysokom rozlíšení. Vďaka tomu
si ľudia z celého sveta môžu
u nás zblízka pozrieť aj tie
najjemnejšie detaily rukopisu
Najdlhšej ľúbostnej básne sveta.

Otvorili sme prvú časť Domu Maríny
pre verejnosť

16. decembra 2017 sme otvorili pre verejnosť prvú tretinu priestorov Domu Maríny.
Naše poďakovanie patrí stovkám ľudí, ich nadšeniu, úsiliu a nasadeniu.

Otvorili sme prvú časť Domu
Maríny pre verejnosť

16. decembra 2017 sme otvorili
pre verejnosť prvú tretinu
priestorov Domu Maríny. Naše
poďakovanie patrí stovkám ľudí,
ich nadšeniu, úsiliu a nasadeniu.

Vytvorili sme najväčšiu zbierku
vydaní MARÍN na svete

Vďaka nadšencom zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Poľska, Nemecka,
Francúzska, Srbska a Anglicka sme v Dome Maríny vytvorili
najväčšiu zbierku vydaní básne MARÍNA na svete.


Od unikátneho prvého vydania z roku 1846 až po najnovšie z roku 2017.
Máme takmer všetky zo 46 vydaní v 6 jazykoch.
Stále hľadáme vydanie MARÍNY v jazyku Hindi.


Vytvorili sme najväčšiu
zbierku vydaní MARÍN na svete

o_basni_2

Vďaka nadšencom zo Slovenska,
Čiech, Maďarska, Poľska,
Nemecka, Francúzska, Srbska
a Anglicka sme v Dome Maríny
vytvorili najväčšiu zbierku
vydaní básne MARÍNA na svete.
Od unikátneho prvého vydania
z roku 1846 až po najnovšie
z roku 2017. Máme takmer všetky
zo 46 vydaní v 6 jazykoch. Stále
hľadáme vydanie MARÍNY
v jazyku Hindi.

Začali sme MARÍNU popularizovať vo svete

Vytvorili sme a prevádzkujeme jedinú BANKU LÁSKY,
vďaka ktorej sa o Sládkovičovu MARÍNU začali zaujímať novinári z celého sveta.
Na Valentína 2018 sa udiala úžasná vec!


V priebehu 48 hodín o BANKE LÁSKY, Sládkovičovi a Maríne začali hovoriť médiá
v 70 krajinách na všetkých kontinentoch! 14. február 2018 je dňom,
kedy sa desiatky miliónov ľudí na celom svete po prvýkrát dozvedeli,
že slovenská báseň MARÍNA je Najdlhšou ľúbostnou básňou sveta.

Začali sme MARÍNU
popularizovať vo svete

Vytvorili sme a prevádzkujeme
jedinú BANKU LÁSKY, vďaka ktorej
sa o Sládkovičovu MARÍNU začali
zaujímať novinári z celého sveta.
Na Valentína 2018 sa udiala
úžasná vec! V priebehu 48 hodín
o BANKE LÁSKY, Sládkovičovi
a Maríne začali hovoriť médiá
v 70 krajinách na všetkých
kontinentoch! 14. február 2018
je dňom, kedy sa desiatky
miliónov ľudí na celom svete
po prvýkrát dozvedeli, že
slovenská báseň MARÍNA je
Najdlhšou ľúbostnou básňou
sveta.