Financovanie

Financovanie

Financovanie

Doterajšie Financovanie

Celkové doterajšie náklady (2015-2018) boli 935 000 eur.
V nich je zahrnutá cena za kúpu domu, opravu 1/3 priestorov, vytvorenie BANKY LÁSKY
spolu s jednotlivými atrakciami a prvé aktivity smerujúce k celosvetovej popularizácii
MARÍNY ako Najdlhšej ľúbostnej básne sveta.Doterajšie financovanie bolo zabezpečené z bankového
úveru Tatrabanky a z peňazí zakladateľov (96 %).
Zvyšok tvorili príspevky z Ministerstva Kultúry SR (4%).

Doterajšie Financovanie

Celkové doterajšie náklady
(2015-2018) boli 935 000 eur.
V nich je zahrnutá cena za kúpu
domu, opravu 1/3 priestorov,
vytvorenie BANKY LÁSKY spolu s
jednotlivými atrakciami a prvé
aktivity smerujúce k celosvetovej
popularizácii MARÍNY ako
Najdlhšej ľúbostnej básne sveta.


Doterajšie financovanie bolo
zabezpečené z bankového
úveru Tatrabanky a z peňazí
zakladateľov (96 %).
Zvyšok tvorili príspevky
z Ministerstva Kultúry SR (4%).

Ďalšie Financovanie

Ministerstvo Kultúry nám 10. 1. 2020 schválilo
jednorazovú dotáciu na rozvoj nášho projektu. Veríme,
že peniaze prídu ešte v tomto roku, aby sme ich mohli
čo najskôr použiť na rozvoj celého projektu.
Viac info tu a tu.

Udržateľnosť a ďalší rozvoj celého projektu závisí od úspešnosti
jeho fundraisingovej časti.

Ďalšie Financovanie

Ministerstvo Kultúry nám 10. 1. 2020
schválilo jednorazovú dotáciu
na rozvoj nášho projektu.
Veríme, že peniaze prídu ešte
v tomto roku, aby sme ich mohli
čo najskôr použiť na rozvoj
celého projektu.
Viac info tu a tu.

Udržateľnosť a ďalší rozvoj
celého projektu závisí od
úspešnosti
jeho fundraisingovej časti

PÁČI SA VÁM PROJEKT ?
CHCELI BY STE HO PODPORIŤ ?

PÁČI SA VÁM PROJEKT ?
CHCELI BY STE HO
PODPORIŤ ?

DARUJTE SCHRÁNKU
SEBE ALEBO BLÍZKEMU

Príspevkami za Schránky pomáhate
financovať projekt.Objednať
Schránku Lásky

o_schrankach_4

DARUJTE SCHRÁNKU
SEBE ALEBO BLÍZKEMU

Príspevkami za Schránky
pomáhate financovať projekt.


Chcem darovať
schránku

Chceli by ste
pomôcť viac?

Chceli by ste pomôcť viac?

Ak si prajete pomôcť viac, môžete sa stať partnerom
BANKY LÁSKY (ako fyzická alebo právnická osoba).


Ak máte záujem o viac informácii kontaktujte nás, prosím,
na info@BankaLasky.sk

Ak si prajete pomôcť viac,
môžete sa stať partnerom
BANKY LÁSKY (ako fyzická alebo
právnická osoba).


Ak máte záujem o viac informácii
kontaktujte nás, prosím, na
info@BankaLasky.sk

Alebo môžete prispieť priamo na účet

Ako môžete prispieť
priamo na účet

Môžete tiež finančne prispieť priamo na účet
našej neziskovej organizácie.


Marína a Sládkovič, n. o.
Radničné nám. 18
969 01 Banská Štiavnica


IBAN: SK3311000000002942048322
SWIFT (BIC): TATRSKBX


Ďakujeme!

Môžete tiež finančne prispieť
priamo na účet našej
neziskovej organizácie.


Marína a Sládkovič, n. o.
Radničné nám. 18
969 01 Banská Štiavnica


Číslo účtu v Tatra banke:
IBAN: SK3311000000002942048322
SWIFT (BIC): TATRSKBX