Financovanie | BANKA LÁSKY - Banská Štiavnica/Oficiálna stránka

Financovanie

Financovanie

Financovanie

Doterajšie Financovanie

Celkové doterajšie náklady (2015-2018) boli 935 000 eur.
V nich je zahrnutá cena za kúpu domu, opravu 1/3 priestorov, vytvorenie BANKY LÁSKY
spolu s jednotlivými atrakciami a prvé aktivity smerujúce k celosvetovej popularizácii
MARÍNY ako Najdlhšej ľúbostnej básne sveta.Doterajšie financovanie bolo zabezpečené z bankového
úveru Tatrabanky a z peňazí zakladateľov (96 %).
Zvyšok tvorili príspevky z Ministerstva Kultúry SR (4%).

Doterajšie Financovanie

Celkové doterajšie náklady
(2015-2018) boli 935 000 eur.
V nich je zahrnutá cena za kúpu
domu, opravu 1/3 priestorov,
vytvorenie BANKY LÁSKY spolu s
jednotlivými atrakciami a prvé
aktivity smerujúce k celosvetovej
popularizácii MARÍNY ako
Najdlhšej ľúbostnej básne sveta.


Doterajšie financovanie bolo
zabezpečené z bankového
úveru Tatrabanky a z peňazí
zakladateľov (96 %).
Zvyšok tvorili príspevky
z Ministerstva Kultúry SR (4%).

Ďalšie Financovanie


1.
Ministerstvo Kultúry nám 10. 1. 2020 schválilo
jednorazovú dotáciu na rozvoj nášho projektu. Veríme,
že v roku 2021 peniaze prídu, aby sme ich mohli
čo najskôr použiť na rozvoj celého projektu.
Viac info tu a tu.2.

Ďakujeme za finančnú podporu od Ministerstva investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI),
vďaka ktorej sme dokázali v extrémne krátkom čase v decembri 2020
zrealizovať, v rámci programu Podpora regionálneho rozvoja, projekt
Profesionálne sprievodcovské audio zariadenia pre 10 svetových jazykov
pre kandidáta na Innovative European Museum of the Year Award 2021.


Ďakujeme.
3.

Úprimné a veľké poďakovanie patrí ľuďom z Banskobystrického samosprávneho
kraja za ich trvalú podporu nášho úsilia dostať Banskú Štiavnicu ako mesto, ktoré zrodilo
Najdlhšiu ľúbostnú báseň sveta, na mapu najzaľúbenejších miest sveta.


Vďaka poskytnutiu finančnej dotácie na rok 2020 (VZN BBSK č. 38/2019)
sa nám spoločnými silami podarilo zrealizovať projekt celomestskej
“Inovatívnej sieťovacej navigačnej platfomy ku kultúrnej tematickej trase
– po stopách Najdlhšej ľúbostnej básne sveta.”


Ďakujeme
4.

Naše úprimné poďakovanie patrí tiež ľuďom z Rozvojovej agentúry
Banskobystrického samosprávneho kraja a Oblastnej
organizácii cestovného ruchu Región Banská Štiavnica
za poskytnutie príspevku na realizáciu Rozvojového zámeru
“Miesta, ktoré zrodili Najdlhšiu ľúbostnú báseň sveta”,
ktorý sme zrealizovali na jeseň v roku 2020,
a z ktorého budú mať úžitok a zážitok domáci
aj zahraniční návštevníci celej Banskej Štiavnice.


Ďakujeme.a
Udržateľnosť a ďalší rozvoj celého projektu závisí od úspešnosti
jeho fundraisingovej časti.

Ďalšie Financovanie


1.
Ministerstvo Kultúry nám
10. 1. 2020 schválilo jednorazovú
dotáciu na rozvoj nášho projektu.
Veríme, že v roku 2021 peniaze
prídu, aby sme ich mohli čo
najskôr použiť na rozvoj celého
projektu. Viac info tu a tu.2.

Ďakujeme za finančnú podporu
od Ministerstva investícií,
regionálneho rozvoja
a informatizácie Slovenskej
republiky (MIRRI), vďaka
ktorej sme dokázali v extrémne
krátkom čase v decembri
2020 zrealizovať, v rámci
programu Podpora regionálneho
rozvoja, projekt Profesionálne
sprievodcovské audio
zariadenia pre 10 svetových
jazykov
pre kandidáta
na Innovative European Museum
of the Year Award 2021.


Ďakujeme.
3.

Úprimné a veľké poďakovanie
patrí ľuďom z Banskobystrického
samosprávneho kraja za ich
trvalú podporu nášho úsilia
dostať Banskú Štiavnicu ako
mesto, ktoré zrodilo Najdlhšiu
ľúbostnú báseň sveta, na mapu
najzaľúbenejších miest sveta.


Vďaka poskytnutiu finančnej
dotácie na rok 2020
(VZN BBSK č. 38/2019)
sa nám spoločnými silami
podarilo zrealizovať projekt
celomestskej
“Inovatívnej
sieťovacej navigačnej platfomy
ku kultúrnej tematickej
trase – po stopách Najdlhšej
ľúbostnej básne sveta.”


Ďakujeme.
4.

Naše úprimné poďakovanie
patrí tiež ľuďom z Rozvojovej
agentúry Banskobystrického
samosprávneho kraja a Oblastnej
organizácii cestovného ruchu
Región Banská Štiavnica
za poskytnutie príspevku na
realizáciu Rozvojového zámeru
“Miesta, ktoré zrodili Najdlhšiu
ľúbostnú báseň sveta”,
ktorý sme zrealizovali
na jeseň v roku 2020,
a z ktorého budú mať
úžitok a zážitok domáci
aj zahraniční návštevníci
celej Banskej Štiavnice.


Ďakujeme.a
Udržateľnosť a ďalší rozvoj
celého projektu závisí od
úspešnosti
jeho fundraisingovej časti

PÁČI SA VÁM PROJEKT ?
CHCELI BY STE HO PODPORIŤ ?

PÁČI SA VÁM PROJEKT ?
CHCELI BY STE HO
PODPORIŤ ?

DARUJTE SCHRÁNKU
SEBE ALEBO BLÍZKEMU

Príspevkami za Schránky pomáhate
financovať projekt.Objednať
Schránku Lásky

o_schrankach_4

DARUJTE SCHRÁNKU
SEBE ALEBO BLÍZKEMU

Príspevkami za Schránky
pomáhate financovať projekt.


Chcem darovať
schránku

Chceli by ste
pomôcť viac?

Chceli by ste pomôcť viac?

Ak si prajete pomôcť viac, môžete sa stať partnerom
BANKY LÁSKY (ako fyzická alebo právnická osoba).


Ak máte záujem o viac informácii kontaktujte nás, prosím,
na info@BankaLasky.sk

Ak si prajete pomôcť viac,
môžete sa stať partnerom
BANKY LÁSKY (ako fyzická alebo
právnická osoba).


Ak máte záujem o viac informácii
kontaktujte nás, prosím, na
info@BankaLasky.sk

Alebo môžete prispieť priamo na účet

Ako môžete prispieť
priamo na účet

Môžete tiež finančne prispieť priamo na účet
našej neziskovej organizácie.


Marína a Sládkovič, n. o.
Radničné nám. 18
969 01 Banská Štiavnica


IBAN: SK3311000000002942048322
SWIFT (BIC): TATRSKBX


Ďakujeme!

Môžete tiež finančne prispieť
priamo na účet našej
neziskovej organizácie.


Marína a Sládkovič, n. o.
Radničné nám. 18
969 01 Banská Štiavnica


Číslo účtu v Tatra banke:
IBAN: SK3311000000002942048322
SWIFT (BIC): TATRSKBX